Notificarea actelor

Bailiff Romania > Notificarea actelor

Notificarea actelor judiciare și extrajudiciare

Notificarea actelor judiciare si extrajudiciare este formalitatea care are drept scop aducerea la cunostinta in mod oficial destinatarilor a unui act sau a unei stari de fapt sau de drept, de a le comunica o anumita situatie creata, de a-i avertiza cu privire la un anumit demers, de a-i soma sa faca ceva sau sa nu faca ceva sub o sanctiune expres aratata.