Proteste de neplată

Bailiff Romania > Proteste de neplată

Întocmire protest de neplată

Intocmirea, potrivit legii, a protestului de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si a CEC-urilor
Protestul de neplata a unei cambii, bilet la ordin sau CEC, dupa caz, platibil la o zi fixa, la un anumit termen de la emitere sau de la vedere trebuie facut in una din cele doua zile lucratoare care urmeaza scadentei.