Punere în executare

Bailiff Romania > Punere în executare

Punerera în executare a hotărârilor udecătorești

TITLUL EXECUTORIU reprezinta inscrisul intocmit de catre organul competent, cu respectarea prevederilor legii, in virtutea caruia devine posibila punerea in executare pe cale silita a creantei pe care o constata, cu conditia ca executarea sa se circumscrie obiectului pe care acesta l-a determinat.
Punerea in executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii
Legea dispune ca executarea silita se va efectua numai in temeiul unei hotarari judecatoresti ori al unui alt inscris care, potrivit legii, reprezinta titlu executoriu.