Executor Judecătoresc Balaciu Costel-Cristian

Biroul Executor Judecătoresc Balaciu Costel-Cristian este specializat în punerea în executare a dispozițiilor cu caracter civil, comercial, penal, contencios administrativ și dreptul muncii, precum și în notificarea actelor, comunicarea actelor de procedură, recuperări de creanțe, evacuări, procese-verbale de ofertă reală, puneri în posesie, predare de bunuri, confiscări, executări silite mobiliare și imobiliare.

Bailiff Romania > Despre noi

Balaciu Costel-Cristian - Executor Judecătoresc Bucureşti

Executorul Judecătoresc Balaciu Costel-Cristian a fost numit în funcţie prin Ordinul Ministrului Justiţiei, nr. 692/C din 17.02.2012.

Biroul Executorului Judecătoresc Balaciu Costel-Cristian a fost înregistrat la poziţia nr. 143 / E / 2012 în Registrul Executorilor Judecătoreşti, deţinut la Curtea de Apel Bucureşti.

În cadrul biroului activează o echipă tânără şi dinamică, al cărei obiectiv permanent este realizarea drepturilor creditorilor, drepturi recunoscute prin titlurile executorii. Ceea ce ne recomandă este seriozitatea, operativitatea şi responsabilitatea pe care ne-o impunem în toate activităţile pe care le întreprindem.

Biroul de executare silită colaborează cu specialişti din toate domeniile adiacente executării silite (avocaţi, experţi evaluatori, notari, contabili, detectivi etc.), ceea ce asigură un plus de eficienţă activităţii în care suntem implicaţi în slujba clienţilor noştri. Totodată, asigurăm confidenţialitate, iar solicitările Dumneavoastră beneficiează de un profesionalism ce are la bază respectarea cu stricteţe a cadrului juridic ce reglementează activitatea executorilor judecătoreşti.

  • 1.png
  • 8.png
  • 7.png
  • 6.png
  • 5.png
  • 4.png
  • 3.png
  • 2.png