Informații utile

Bailiff Romania > Informații utile

Informaţii utile

 
In vederea alcaturii unui dosar de executare silita creditorul va depune la biroul nostru urmatoarele :

  • cerere de executare silita;
  • titlul executoriu in original;
  • taxa judiciara de timbru pentru incuviintarea executarii silite. Taxa judiciara are valoarea de 20 lei pentru fiecare titlu executoriu;
  • xerocopie act identitate (persoana fizica);
  • xerocopie certificat inregistrare fiscala (persoana juridica);
  • dovada calitatii de reprezentant (pentru mandatar);
  • orice alte acte considerate a fi necesare cauzei.

In cazul in care in scopul executarii silite au fost facute cheltuieli, altele decat cele acordate prin titlul executoriu, se vor depune, pe langa cele aratate mai sus, si dovezile privind efectuarea respectivelor cheltuieli.

Pentru indeplinirea procedurii de notificare, prin agent procedural sau prin intermediul serviciilor postale, notificantul va depune la biroul nostru urmatoarele: