Servicii

Bailiff Romania > Servicii

Biroul Executorului Judecătoresc Balaciu Costel-Cristian a fost înregistrat la poziţia nr. 143 / E / 2012 în Registrul Executorilor Judecătoreşti, deţinut la Curtea de Apel Bucureşti.

Activitatea biroului este coordonată de Executorul Judecătoresc Cristian Balaciu, numit în funcţie prin Ordinul Ministrului Justiţiei, nr. 692/C din 17.02.2012.

Activitatea urmărește câteva principii fundamentale:

ico_s_1_2-1.png

Justiție

Respectarea legilor, dar și protecția împotriva abuzurilor de orice fel, oferă siguranța unei vieți normale.

ico_s_1_3-1.png

Legislație

Cunoașterea legilor din mediul stufos și în permanentă schimbare din România are o importanță majoră.

ico_s_1_5.png

Etică profesională

Urmărim în permanență interesul clienților noștri. Întreaga noastră activitate de informare, cercetare și studiu are ca scop documentarea perfectă a cauzei dumneavoastră.

Biroul Executorului Judecătoresc Balaciu Costel-Cristian oferă următoarele servicii:

Executarea dispozițiilor cu caracter civil, comercial, penal, contencios administrativ și dreptul muncii, precum și în notificarea actelor, comunicarea actelor de procedură, recuperări de creanțe, evacuări, procese-verbale de ofertă reală, puneri în posesie, predare de bunuri, confiscări, executări silite mobiliare și imobiliare.