Aplicarea măsurilor asiguratorii

Bailiff Romania > Aplicarea măsurilor asiguratorii

Măsurile asiguratorii constau în indisponibilizarea unor bunuri sub forma sechestrului judiciar, sechestrului asigurator sau a popririi asiguratorii asupra veniturilor debitorului. În aceste condiții, măsurile asiguratorii rămân valabile pe toată perioada executării silite și, odată cu individualizarea creanței și ajungerea acesteia la scadență, în cazul neplății, măsurile asiguratorii se transformă în măsuri executorii.